Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Prawa majątkowe

Przedsiębiorstwo PKS  w Głubczycach Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym  gruntów, oraz właścicielem budynków i budowli  na nich usytuowanych, co potwierdzone  zostało w księgach wieczystych. 
 

W użytkowaniu  przedsiębiorstwa  jest 35.103 m.kw. gruntów  w tym :
Działki   przy ul. Kołłątaja 5  w Głubczycach       28.800 m. kw.
Działki   przy  ul. Dworcowej w Głubczycach        3.929 m. kw.
Działka  przy ul P. Skargi     w   Głogówku           2.374 m. kw.
 

Stan na 31.12.2017
 

 

Lp. Wyszczególnienie
Wartość w zł
A. Aktywa trwałe

2.277.454,58

I. Wartości niematerialne i prawne

65 250,96

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2.210.317,05

1. Środki trwałe

2.209.410,05

a. Grunty ( w tym prawo wieczyst. użytkowania)

77.644,72

b. Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądow. i wodnej

 1.297.529,04

c. Urządzenia techniczne i maszyny

 152.087,97

d. Środki transportu

682.148,32

e. Inne środki trwałe

0

2. Środki trwałe w budowie

907,00

III. Należności długoterminowe

               1 886,57

B. Aktywa obrotowe

                960.361,47

I. Zapasy

264.101,91

II. Należności i roszczenia od jedn. pozostałych

331.692,20

III. Inwestycje krótkoterminowe

227.673,53

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

136.893,83

C. SUMA AKTYWÓW SPÓŁKI

3.237.816,05 

informację wytworzył(a): Anna Kołodziejczyk
za treść odpowiada: Anna Kołodziejczyk
data wytworzenia: 30.06.2015

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-08-2004
  przez: Anna Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  24-08-2004 12:28
  przez: Radosław Zwoliński
 • zmodyfikowano:
  05-04-2018 10:35
  przez: Radosław Zwoliński
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.
  odwiedzin: 2657
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.
48-100 Głubczyce
ul. Kołłątaja 5
NIP: 748-000-19-76 REGON: 000616847
Numer konta: 79 1090 2154 0000 0005 6000 0011

Dane kontaktowe:

tel.: 77 485 30 71
fax: 77 485 30 72
e-mail: pksglub@op.onet.pl
strona www: pks.glubczyce.pl