Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawa majątkowe

Przedsiębiorstwo PKS  w Głubczycach Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym  gruntów, oraz właścicielem budynków i budowli  na nich usytuowanych, co potwierdzone  zostało w księgach wieczystych. 
 

W użytkowaniu  przedsiębiorstwa  jest 33.864 m.kw. gruntów  w tym :
Działki   przy ul. Kołłątaja 5  w Głubczycach       27.481 m. kw.
Działki   przy  ul. Dworcowej w Głubczycach        4.009 m. kw.
Działka  przy ul P. Skargi     w   Głogówku           2.374 m. kw.

Stan na 31.12.2021

STRUKTURA AKTYWÓW BILANSU

31.12.2021 r.

bilans zamknięcia

A. MAJĄTEK TRWAŁY

I.    Wartości niematerialne i prawne

II.   Rzeczowy majątek trwały

w tym:

  • grunty (użytkowanie wieczyste)
  • budynki i budowle
  • urządzenie techniczne 
  • środki transportowe
  • zaliczki na środki trwałe w budowie
  • środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

4.253.801,15

13.050,20

4.189.064,67
 

4.315,05

2.576.950,96

9.044,78

1.534.888,38

0,00

63.865,50

51.686,28

B. MAJĄTEK OBROTOWY

I.   Zapasy

II.  Należności i roszczenia

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.927.038,73

439.974,37

883.948,07

478.774,68

124.341,61

SUMA AKTYWÓW

6.180.839,88

 


 

 

 

informację wytworzył(a): Elżbieta Małko-Kołodziej
za treść odpowiada: Elżbieta Małko-Kołodziej
data wytworzenia: 11.03.2022