Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawa majątkowe

Przedsiębiorstwo PKS  w Głubczycach Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym  gruntów, oraz właścicielem budynków i budowli  na nich usytuowanych, co potwierdzone  zostało w księgach wieczystych. 
 

W użytkowaniu  przedsiębiorstwa  jest 33.864 m.kw. gruntów  w tym :
Działki   przy ul. Kołłątaja 5  w Głubczycach       27.481 m. kw.
Działki   przy  ul. Dworcowej w Głubczycach        4.009 m. kw.
Działka  przy ul P. Skargi     w   Głogówku           2.374 m. kw.

Stan na 31.12.2022

STRUKTURA AKTYWÓW BILANSU

31.12.2022 r.

bilans zamknięcia

A. MAJĄTEK TRWAŁY

I.    Wartości niematerialne i prawne

II.   Rzeczowy majątek trwały

w tym:

  • grunty (użytkowanie wieczyste)
  • budynki i budowle
  • urządzenie techniczne 
  • środki transportowe
  • inne środki trwałe
  • środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe


3.619.613,64

0,00

3.608.153,64
 

2.572,39

2.030.028,65

17.991,49

1.510.336,11

12.750,00

34.475,00

11.460,00

B. MAJĄTEK OBROTOWY

I.   Zapasy

II.  Należności i roszczenia

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2.252.891,59

827.350,43

890.633,92

334.419,99

200.487,25

SUMA AKTYWÓW

5.872.505,23

 

 

informację wytworzył(a): Elżbieta Małko-Kołodziej
za treść odpowiada: Elżbieta Małko-Kołodziej
data wytworzenia: 01.04.2023