Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania

Przedmiot działalności spółki (zgodnie z PKD):

 


   
       

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest: 

 1. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 2. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 
 3. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 
 4. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
 5. PKD   46.77.  Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 
 6. PKD 47.78. Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 7. PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
 8. PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
 9. PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
 10. PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
 11. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
 12. PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 
 13. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
 14. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 
 15. PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 
 16. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 17. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 
 18. PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 
 19. PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 
 20. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
 21. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
 22. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 
 23. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
 24. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 25. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 
 26. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
 27. PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 
 28. PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 29. PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
 30. PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
 31. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 
 32. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 
 33. PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 
 34. PKD 88.91 Z Opieka dzienna nad uczniami, 
 35. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 
 36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
 37. PKD 42.11.Z  Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
 38. PKD 42.91. Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. 
informację wytworzył(a): Elżbieta Małko-Kołodziej
za treść odpowiada: Elżbieta Małko-Kołodziej
data wytworzenia: 31.03.2020