Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Status prawny

 



1. Spółka działa pod firmą : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki są Głubczyce.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Przekształcenie w spółkę nastąpiło z dniem 1.05.2005 r na podstawie aktu notarialnego: Repertorium A nr 2197/2005. Dnia 11.02.2005 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000023798. Z dniem 18.03.2010 Skarb Państwa przenosi prawa z udziałów na Powiat Głubczycki, który otrzymuje 28000 udziałów w spółce. W dniu 06.10.2010 Powiat zwiększa kapitał zakładowy o następne 3000 udziałów, ogółem udziały wynoszą 31.000 na wartość 1.550.000 zł. W dniu 30.01.2012 Gmina Głubczyce wniosła aportem do spółki autobus uzyskując 697 udziałów na wartość 34.850 zł. Gmina Branice wniosła aportem autobus uzyskując 1120 udziałów na kwotę 56.000 zł oraz Gmina Kietrz wniosła aportem autobus uzyskując 800 udziałów na wartość 40.000 zł. W dniu 15.11.2013 roku  został podwyższony kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie aportem autobusów przez Powiat Głubczycki w ilości 532 udziałów  o wartości 26.600 zł oraz Gminę Głubczyce w ilości 3.534 udziałów o wartości 176.700 zł. Kolejno w dniu 23.12.2014 roku  został podwyższony kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie aportem autobusu marki VW Sprinter oraz wniesiono gotówkę przez Powiat Głubczycki tj.: wniesiono wkład pieniężny w wysokości  30.000 zł w zamian za 600 udziałów oraz  wniesiono aportem autobus  marki Jelcz w wartości 21.000 zł w zamian za 420 udziałów. Następnie w dniu 7.06.2019 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie gotówki kwotą 45.000,00 zł przez utworzenie 900 nowych udziałów odpowiednio dla :  Powiat Prudnicki w ilości 200 udziałów o wartości 10.000,00 zł;  Gmina Prudnik w ilości 200 udziałów o wartości 10.000,00 zł;  Gmina Lubrza w ilości 200 udziałów o wartości 10.000,00 zł;  Gmina Głogówek  w ilości 200 udziałów o wartości 10.000,00 zł; Gmina Walce w ilości 100 udziałów o wartości 5.000,00 zł. W dniu 15.11.2019 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie aportu o wartości 68.650 zł w zamian za 1.373 udziały przez Powiat Głubczycki tj: wniesiono aportem kosiarkę bijakową o wartości 16.800 zł w zamian za 336 udziałów; wniesiono aportem przyczepę ciężarową rolniczą o wartości 3.200 zł w zamian za 64 udziały; wniesiono aportem rozdrabniacz do gałęzi w wartości 18.500 zł w zamian za 370 udziałów; wniesiono aportem ciągnik rolniczy w wartości 29.200 zł w zamian za 584 udziały; wniesiono aportem samochód osobowy marki Opel Vivaro w wartości 950 zł w zamian za 19 udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki  na dzień 31.12.2022 r.  wynosi 2.048.800,00 zł i dzieli się na  40.976 udziałów po 50 złotych każdy.   Udziały  objęte  są przez:

  • Powiat Głubczycki  w ilości 33.925 udziałów na wartość 1.696.250 zł ,
  • Gminę Głubczyce w ilości 4.231 udziałów na wartość 211.550 zł,
  • Gminę Branice w ilości 1.120 udziałów na wartość 56.000 zł,
  • Gminę Kietrz w ilości 800 udziałów na wartość 40.000 zł.
  • Powiat Prudnicki w ilości 200 udziałów na wartość 10.000,00 zł
  •  Gmina Prudnik w ilości 200 udziałów na wartość 10.000,00 zł
  •  Gmina Lubrza w ilości 200 udziałów na wartość 10.000,00 zł
  •  Gmina Głogówek  w ilości 200 udziałów na wartość 10.000,00 zł
  • Gmina Walce w ilości 100 udziałów na wartość 5.000,00 zł.


7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
8. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz postanowienia Umowy Spółki.

 

 

informację wytworzył(a): Elżbieta Małko-Kołodziej
za treść odpowiada: Elżbieta Małko-Kołodziej
data wytworzenia: 01.04.2023