Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 1. Spółka działa pod firmą : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy : PKS w Głubczycach Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki są Głubczyce.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Przekształcenie w spółkę nastąpiło z dniem 1.05.2005 r na podstawie aktu notarialnego: Repertorium A nr 2197/2005. Dnia 11.02.2005 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000023798. Z dniem 18.03.2010 Skarb Państwa przenosi prawa z udziałów na Powiat Głubczycki, który otrzymuje 28000 udziałów w spółce. W dniu 06.10.2010 Powiat zwiększa kapitał zakładowy o następne 3000 udziałów, ogółem udziały wynoszą 31.000 na wartość 1.550.000 zł. W dniu 30.01.2012 Gmina Głubczyce wniosła aportem do spółki autobus uzyskując 697 udziałów na wartość 34.850 zł. Gmina Branice wniosła aportem autobus uzyskując 1120 udziałów na kwotę 56.000 zł oraz Gmina Kietrz wniosla aportem autobus uzyskując 800 udziałów na wartość 40.000 zł
Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy spółki wynosi 1.935.150,00 zł i dzieli się na 38.703 udziałów po 50 zł każdy. Udziały objęte są przez:
- Powiat Głubczycki w ilości 32.552 udziały na wartość 1.627.600 zł
- Gminę Głubczyce w ilości 4.231 udziałów na wartość 211.550 zł
- Gminę Branice w ilości 1.120 udziałów na wartość 56.000 zł
- Gminę Kietrz w ilości 800 udziałów na wartość 40.000 zł
7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
8. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz postanowienia Umowy Spółki.

 

 

informację wytworzył(a): Anna Kołodziejczyk
za treść odpowiada: Anna Kołodziejczyk
data wytworzenia: 01.07.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2005
  przez: Radosław Zwoliński
 • opublikowano:
  25-10-2005 11:27
  przez: Radosław Zwoliński
 • zmodyfikowano:
  05-04-2018 10:40
  przez: Radosław Zwoliński
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.
  odwiedzin: 3102
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.
48-100 Głubczyce
ul. Kołłątaja 5
NIP: 748-000-19-76 REGON: 000616847
Numer konta: 79 1090 2154 0000 0005 6000 0011

Dane kontaktowe:

tel.: 77 485 30 71
fax: 77 485 30 72
e-mail: pksglub@op.onet.pl
strona www: pks.glubczyce.pl